Accéder au contenu principal

Notre beau tifaifai / Our beautiful wedding tifaifai

Voilà notre tifaifai en grand :
Here is our tifaifai, unrolled!:Technique du tifaifai : ici
Here is how to make a tifaifai

Commentaires